Servicii

Drept Penal

Asiguram asistență juridică și reprezentare în fața organelor de urmărire penală (Poliție, Parchete ordinare, Parchete specializate DNA și DIICOT) a persoanelor fizice rezidente sau nerezidente puse sub învinuire aflate în stare de arest preventiv sau cercetate în stare de libertate.
» Aceleaşi activităţi sunt desfăşurate şi în fața instanțelor judecătorești pentru persoane rezidente sau nerezidente, trimise în judecate sau aflate în cursul executării pedepselor (cereri pentru stabilirea regimului de executare, contestaţii la executare pentru computări de pedeapsă).
» În aceeaşi măsură asiguram asistenţă juridică şi reprezentare persoanelor fizice prejudiciate în urma săvârşirii unei infracţiuni, în vederea tragerii la răspundere penală a persoanelor responsabile şi în vederea recuperării prejudiciilor materiale sau morale create prin infracţine.
» Asistența noastră include de asemenea și sfera persoanelor juridice, care începând cu anul 2006, conform legii române pot răspunde din punct de vedere penal.

Drept bancar

Asiguram asistență juridică și reprezentare în fața organelor de urmărire penală (Poliție, Parchete ordinare, Parchete specializate DNA și DIICOT) a persoanelor fizice rezidente sau nerezidente puse sub învinuire aflate în stare de arest preventiv sau cercetate în stare de libertate.
» Aceleaşi activităţi sunt desfăşurate şi în fața instanțelor judecătorești pentru persoane rezidente sau nerezidente, trimise în judecate sau aflate în cursul executării pedepselor (cereri pentru stabilirea regimului de executare, contestaţii la executare pentru computări de pedeapsă).

Drept civil

Acordam consultații juridice cât și susținerea în instanța a cauzelor clienților. De asemenea, elaboram contracte de drept civil și asist părțile contractante în procesul de negociere premergător semnării contractelor.
» Consultanță și reprezentare juridică în materia dreptului de proprietate
» Asistență juridică și reprezentare pentru recuperări de creanțe civile
» Consultanță și negociere la semnarea contractelor de antrepriză, locațiune, tranzacție, vânzare-cumpărare
» Asistență juridică, redactare de opinii legale și elaborare contracte civile
» Asistență juridică și reprezentare în instanță în litigiile privitoare la protecția dreptului la imagine
» Asistență juridică și reprezentare în proceduri necontencioase

Dreptul familiei

» Asistenţă şi reprezentare în acţiuni de divorţ
» Asistenţă şi reprezentare în acţiuni de partaj (împărţirea bunurilor comune în timpul sau după desfacerea căsătoriei)
» Asistenţă şi reprezentare în acţiunile care au ca obiect interesele minorilor (stabilirea domiciliului minorului, încredinţare, educare şi creştere a copiilor minori)
» Asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect nulitatea căsătoriei
» Asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect desfiinţarea şi desfacerea adopţiei
» Asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect tutela
» Asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect stabilirea şi tăgada paternităţii
» Asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect decăderea părintelui din drepturile părinteşti
» Asistenţă şi reprezentare în acţiuni ce au ca obiect alte acţiuni care vizează raporturile reglementate de dreptul familiei

Drept imobiliar

Oferim servicii in domeniul dreptului imobiliar, venind în întâmpinarea clienților care au nevoie de servicii complexe care includ tranzacționarea imobilelor, închirierea acestora, precum și dezvoltarea proiectelor imobiliare. Acord consultanță juridică prin elaborarea de opinii legale, cât și în întocmirea contractelor specifice domeniului dreptului imobiliar.
» Redactare antecontracte, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de locațiune
» Asistență acordată în fața notarului public pentru semnarea și autentificarea tuturor tipurilor de contracte
» Asistarea părților la negocierea contractelor
» Redactarea și negocierea contractelor de antrepriză având ca obiect edificarea de imobile
» Efectuarea tuturor formalităților legate de cartea funciară privind existența/inexistența sarcinilor care grevează imobilul
» Verificarea regimului fiscal al imobilului la Direcția de Impozite si Taxe Locale

Dreptul muncii

Oferim consultanta societatilor comerciale cu privire la toate aspectele care țin de domeniul dreptului muncii.
» Asistență în negocierea contractelor individuale de muncă
» Asistență juridică și reprezentare în litigii privind atragerea răspunderii salariatului de către angajator
» Redactarea fișei postului, a regulamentelor de organizare și funcționare, a regulamentelor de ordine interioară
» Consultanță privind negocierea contractelor colective de muncă la nivel național, de ramură, de unitate
» Consultanță raporturi de muncă
» Litigii în ceea ce privește atragerea răspunderii salariatului de către angajator pentru încălcarea clauzei de confidențialitate, pentru repararea prejudiciilor cauzate angajatorului, restituiri de sume încasate necuvenit
» Medierea de către avocat a diferendelor apărute între angajați și angajatori în derularea raporturilor de muncă și în litigii de muncă
» Asistență juridică și reprezentare în litigii de muncă privind drepturile și obligațiile stabilite prin contractul colectiv de muncă și contractul individual de muncă
» Apărarea drepturilor funcționarilor publici, înalților funcționari publici, funcționarilor publici cu statut special și a personalului civil contractual în litigii cu ministerele, autoritățile și instituțiile publice

Drept societar

Ofer consultanță juridică antreprenorilor care înființează o societate comercială sau persoanelor fizice care urmăresc dezvoltarea unor proiecte sociale prin înființarea de asociații și fundații. Prin urmare, serviciile mele pot acoperi toate procedurile de înființare a persoanelor juridice, cu sau fără scop patrimonial, precum și administrarea activității și modificarea structurii acestora.
» Societăți comerciale
» Oganizații non-profit (asociații, fundații etc.)
» Consultanță și asistență juridică referitoare la organizarea și funcționarea societăților comerciale și organizațiilor;
» Elaborarea regulamentului de organizare și funcționare;
» Asistență la ședințele organelor statutare;
» Proceduri de modificare a actelor constitutive;
» Menținerea relației cu instituțiile/ autoritățile publice implicate.
» Consultanță și asistență juridică privind modificările care intervin în activitățiile societăților comerciale și organizațiilor;
» Mărirea/reducerea capitalului social;
» Fuziuni, divizări, transformări;
» Achiziția unui agent economic sau a activelor unui agent economic.
» Consultanță cu privire la orice aspecte de drept societar;
» Contracte incidente agenților economici referitoare la managementul și funcționarea societăților comerciale.

Arbitraj si litigii

Acordam asistenta juridica pe parcursul procesului și susținem punctual desfășurarea unui litigiu, atât prin pledoarii bine argumentate cât și prin redactarea de cereri care să conducă spre soluții juste, obținute cu celeritate.
» Asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor în acțiunile de drept comun ori speciale pentru recuperarea creanțelor
» Reprezentare în fața instanțelor judecătorești
» Redactarea tuturor actelor pe care le implică diferendul
» Servicii de mediere, negociere și asistență în vederea soluționării pe cale amiabilă a diferendelor
» Litigii de dreptul muncii
» Litigii între profesioniști

Dreptul asigurarilor
» acordarea de consultanţă cu privire la negocierea, redactarea si executarea contractelor de asigurare de orice tip
» reprezentarea în instanţă în cadrul litigiilor generate în cadrul raporturilor de asigurări

Tel: (+40) 744 651 008
Tel: (+40) 728 980 666
Tel: (+40) 751 755 999

@: contact@avocat-gherzan.ro

Social Media